• Georgy Palpurin

VR- и 360-формата - всичко, което трябва да знаете

Виртуалните визуални продукти, пресъздаващи реална среда, имат все по-широко и разнообразно приложение.


Сектори като туризма, недвижимите имоти, фотографията, видео продукцията, образованието, архитектурата, рекламата, интериорния дизайн, търговията, компютърните игри, социалните мрежи, производството, интерактивния маркетинг, а отскоро - и киноиндустрията и забавленията започнаха да използват VR/360-технологията за оптимизиране на своята глобална уебкомуникация.

360 градусова панорама, Виртуални обиколки
Виртуална реалност

VR/360-концепцията стъпва на основата, че по-голяма част от хората (според научни изследвания - 75%) възприемат посланията най-добре чрез визуален образ. Или по-просто казано, те по-скоро искат да видят и след това - да чуят, прочетат и взаимодействат с информацията.


Защо тези сектори възприеха новата технология?

Причините са много и комплексни, тук ще изброим някои от тях.В основата е пълноценното емоционално и запомнящо се преживяване:

 • Възможност да пренесеш потребителя в уеб/електронна среда, която обхваща и пресъздава пълноценно действителността;

 • Възможност да изградиш сценарий за предаване на информация, взаимодействие и комуникация с потребителя чрез различни интерактивни елементи и функционалности на виртуалният продукт.

Интерактивна 360 градусова презентация на гр. Москва от https://gigarama.ru


Успешното глобално разбиране и приемане на технологията през последните десетина години бе подпомогнато от няколко съществени обстоятелства:

 • Огромно увеличаване на капацитета и ефективността на хардуерните и софтуерните системи, необходими за експлоатация на технологията (чипове, видео карти, процесори ….) ;

 • Огромно увеличаване на интернет свързаността и скоростта на мрежата;

 • Възникването на Goo


gle Street View системата, интегрирана в един от най-използваните глобални картографски продукти - Google Maps, с което целият свят разбра ползата от използването й на базово ниво - разглеждане и придвижване;

 • Интегриране на Google Street View за визуализации на всякакви публични и непублични обекти, като магазини, заведения, музеи, природни забележителности, събития и други чрез възможността да изградят бързо и евтино виртуален тур сами или чрез наемане на Google Trusted Photographer;

 • Възможността външни компании да изграждат функционалности за виртуални разходки, изградени в системата на Google Street View;

 • Интегрирането на VR/360-формата в ресурсите на Facebook - най-голямата и популярна глобална социална мрежа, където вече може да се качват 360-градусово видео и 360-градусови фотографии.


Виртуален тур изгрден с https://www.tourmake.it


Публични и частни уебплатформи:

 • Редица компании реагираха на възникването на пазарната ниша, като се специализираха в разработка на целеви уеббазирани инструменти, които дават възможност на потребителите да създават и достъпват продуктите - виртуални огледи, с опция за надграждане чрез създаване на интеракции;

 • С оглед различните нужди на секторите от общественият живот започнаха да се появяват специализирани платформи, покриващи нужните функционалности за определен специфичен сектор, например за недвижими имоти или образователни цели.Персонализирани продукти


Това са базирани на виртуални разходки продукти, които се създават с конкретна цел, например VR/360-уебпрезентация на туристически обект, недвижим имот, музей, хотел, рекламна кампания... с характеристиките на разбирането за интернет страница. Ето някои от направленията в които може да се приложи успешно персонализираният кодиран продукт:

 • Рекламна кампания;

 • Интернет страница;

 • Маркетингова игра;

 • Уебпрезентация;

 • Тест;

 • Късометражно кино;

 • Архитектурна дигитализация на недвижими културни ценности;

 • Образователен продукт.

Най-важното, което трябва да се знае днес, е че пред новата технология на практика няма ограничения. Чрез VR/360-формата могат да се изградят всякакви проекти с най-разнообразна насоченост. За оптималното преживяване на потребителя най-важни са сценарият и моделът, по който продуктът ще спомогне за постигане на поставените цели.

Вашето VR/360-градусово присъствие е тема която с удоволствие, ще обсъдим в нашия демонстрационен център.94 views0 comments