Софтуерни разработки

Екипът ни има богат опит в разработването на KrPano софтуерни решения за в зависимост от желаните цели и необходимости.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Екипът ни е подготвен в изготвянето на концепции и последващото им реализиране в работещи продукти в сферата на визуалните представяния. Такива продукти могат да бъдат офлайн и онлайн базирани платформи, портали и сайтове с VR насоченост, която включва пространствени визуализации, паномни изображения, игри, панорамно видео и други медиини формати.

Можем да ви предложим както комплексна услуга от идея през концепция, план, кодиране и реализация, така и възможност за включване на нашия екип в избран етап от процеса.

propertymarketing.gif