360° СВАТБЕНА ВИДЕОГРАФИЯ

  • 360 видеа на сватбата
     

Време на запис: до 3-4 часа включващо:

- Кадри от подготовката на булката (до 30 мин)

- Кадри от взимането на булката (до 20 мин)

- Заснемане на церемонията по подписване (до 30 мин)

- Заснемане на ритуала в църквата (до 30 час)

- Зaснемане на ритуалите и празненството в ресторанта (до 2 часа)
 

  • Видео монтаж в 360 до 20 мин

- с ключови моменти от събитието, вградени надписи, 
фонова музика и ефекти.

 

  • Излъчване на сватбата в 360 на живо в YouTube канал

- до 90 мин.
- качество: 4к + запис на излъчването в 8k

 

  • Видео от дрон